Son eklenenler..

18 Eyl 2020

Marmara Üniversitesi 1 Akademik Personel Alım İlanı

Başvuru son tarihi 2 Ekim

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi'ne 15.07.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır. (Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.)

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar İçin Gerekli Belgeler:

 • Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan birimi, Anabilim Dalı ve iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.) 
 • Özgeçmiş
 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerinde çekilmiş olması)
 • ALES belgesi
 • Yabancı dil belgesi
 • Lisans/Yüksek lisans diploması aslı veya onaylı fotokopisi (Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge)
 • Lisans/Yüksek lisans Not Durum Belgesi (Transkript)
 • Tecrübe durumunu gösterir belge (Resmi Kurum Onaylı Belge) (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacaktır.)
 • Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Hizmet takip programlarında(HİTAP) alınan hizmet belgesi(Halen bir kamu kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)(Resmi Kurum Onaylı Belge
 • Bilimsel çalışmalarını kapsayan Dosya(Varsa)
 • Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
 • Adaylar sadece bir alana ilişkin başvuruda bulunabilecekler.
 • Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)
Bilgiler:

-Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarım taşıyor olmaları gerekmektedir.

-Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

-İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

-İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

-Aynı tarihli ilanlarda adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabilirler.

-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

-İdarenin uygun gördüğü taktirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

Kadroya ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıdaki görselde belirtilmiştir.SINAV TAKVİMİ İLK BAŞVURU TARİHİ: 18.09.2020
SON BAŞVURU TARİHİ: 02.10.2020
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ: 08.10.2020
SINAV TARİHİ: 12.10.2020
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 16.10.2020
SONUÇLARIN AÇIKLANACAĞI İNTERNET ADRESİ: https://pdb.marmara.edu.tr/

Paylaş :

0 yorum:

Yorum Gönder

Sağlık Bakanlığı - HES (Hayat Eve Sığar) Kodu üretme
Adalet Bakanlığı - Dava Dosyası Sorgulama
Gelir İdaresi Başkanlığı - Vergi Borcu Sorgulama