Son eklenenler..

17 Eyl 2020

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa 4 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

Başvuru tarihleri 17 Eylül - 1 Ekim

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" uyarınca 4 (dört) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2018 KPSS P3 sınav sonuç belgesi puanının yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday arasından seçilecektir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 sayılacaktır. Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlerin puanı (0) sıfır olarak hesaplanacaktır.

1-BAŞVURU ŞARTLARI;

A-GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER)

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 Kat için başvuru yapabilir.)

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK’de belirtilen sürelerde (3 kat ve üzeri için en az 5 yıl) mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri.

f. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR;

a) İş Geliştirme Yöneticisi (Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme ücretinin 4 Katına kadardan olup 3 katı ücreti üzerinden sözleşme yapılacaktır. ) Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir. 

i. 10 yıl ve üzeri bilişim sektörü tecrübesi sahibi olmak,

ii. Süreç yönetimi, süreç analizi, süreç modelleme ve süreç iyileştirme konularında en az iki (2) yıl tecrübesi bulunmak,

iii. Büyük ölçekli bilişim projeleri yazılım geliştirme faaliyetlerinde, gereksinim analizi ve fizibilite süreçlerinde tecrübeli olmak,

iv. Program Destek, Sistem, Donanım, Analist ve Yazılım Ekipleri arasında koordinasyon tecrübesi olmak,

v. En az 10 kişilik analiz ve destek ekibi yönetmiş olmak,

vi. İş analistliği ve gereksinim belirleme metotları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

vii. Gereksinimlerin çıkartılması, doğrulanması ve geçerlemesi (elicitation, verification, validation) yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

viii. İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve prosedürler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

ix. Kurumsal uygulamaların analizi ve süreç yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

x. JIRA vb. araçlar üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

xi. Nesneye yönelik analiz, tasarım, yazılım dokümantasyonu ve raporlama konularında deneyimli olmak,

xii. Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

xiii. Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

xiv. Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

xv. İleri derecede yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip olmak,

xvi. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmesi gerekmektedir.

Tercihen

xvii. Üniversite Kurumsal Otomasyon Projeleri hakkında (Öğrenci Bilgi Sistemi,Personel Bilgi Yönetim Sistemi,İçerik Yönetim Sistemi,Kurumsal İletişim Portalı,Merkezi Kimlik Yönetim Sistemi,Elektronik Belge Yönetim Sistemi vb.) bilgi sahibi olmak ve süreç yönetimlerinde yer almak,

xviii. Agile, Scrum metodolojilerinde deneyim sahibi olmak,

b) Veri Tabanı Yöneticisi (Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme ücretinin 4 Katına kadardan olup 3 katı ücreti üzerinden sözleşme yapılacaktır.)

Bu kadroda 1 (Bir) personel istihdam edilecektir.

i. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde, kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında veri tabanı yöneticisi (admin) olarak en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

ii. Microsoft SQL veri tabanı yönetimi konusunda en az 8 (sekiz) yıl tecrübe sahibi olmak,

iii. SQL Server ürün ailesi(SQL 2008 R2,SQL 2012,SQL 2014,SQL 2016) konusunda deneyimli olmak,

iv. SQL veri tabanı performans izleme ve iyileştirme konularında deneyimli, ileri düzey Query Performance Tuning / Best Practice bilgilerine sahip olmak,

v. Oracle veri tabanı yönetimin konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak,

vi. Oracle 11g ve 12c (RAC) veritabanı tasarım, kurulum, optimizasyon,normalizasyon,izleme ve yönetiminde bilgili ve deneyimli olmak,

vii. Veri tabanı Audit/Monitoring araçlarını kullanmış olmak,

viii. İş sürekliliği, yedekleme, geri kurtarma konularında bilgi ve deneyim sahibi, Disaster Recovery, Differential Backup, High Availability (DR, HA) sistemlerini kurmuş/yönetmiş, (AlwaysOn, Mirroring, Log Shipping, Upgrade, Downgrade vb)

ix. Düzenli raporlama alışkanlığına sahip olmak ve dokümantasyona önem veren bir tutumda olmak,

x. Sonuç odaklı, takım çalışmasına yatkın ve sorumluluk sahibi olmak,

xi. Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

xii. Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

Tercihen

i. İyi seviyede T-SQL, PL/SQL bilgisine sahip,

ii. MSSQL Server, OCP, OCA sertifikasyonuna sahip,

iii. Büyük veri yapıları ile çalışmış, yönetmiş, kurgulamış,

iv. Stored Procedure, Trigger, SQL functions, SQL Jobs bilgisine sahip,

v. SAP HANA, Oracle ve MSSQL Server veri tabanı kurulum, konfigürasyon, sürüm yükseltme ve yama geçişi konularında tecrübe sahibi,

vi. Oracle veri tabanı performans yönetimi, değişiklik yönetimi, güvenlik yönetimi ve izleme konularında bilgi sahibi, 

ii. İşletim Sistemi ve yazılım bağlantılı veri tabanı sunucusu problemlerini çözebilecek,

viii. Sanallaştırma teknolojilerine hakim olmak.

c) Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET)

(Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme ücretinin 4 Katına kadardan olup 3 katı ücreti üzerinden sözleşme yapılacaktır.)

Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir.

i. Çok iyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak,

ii. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,

iii. CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,

iv. Responsive uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

v. .NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli olmak,

vi. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

vii. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak,

viii. Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,

ix. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

x. Oracle veya MSSQL Server veritabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak,

xi. İleri seviyede PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak,

xii. Versiyon Kontrol Sistemlerini ( TFS,GIT,SVN vb. ) kullanmış olmak,

xiii. En az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde çalışmış olmak,

xiv. Mobil programlama deneyimi sahibi olmak.

xv. Düzenli raporlama alışkanlığına sahip olmak ve dokümantasyona önem veren bir tutumda olmak,

Tercihen

xvi. Yüksek Lisans derecesine sahip olmak,

xvii. Agile Metodoloji, prensipleri, değerleri ve uygulamaları konularında tecrübeli,

xviii. Scrum takımlarında en az 3 yıl çalışmış ve destek vermiş

xix. Çözüm odaklı, problem ve çatışma çözme yeteneği olan,

xx. Takım çalışmasına yatkın, farklı profil ve uzmanlıklarla uyum içersinde çalışabilen, ele aldığı konuya bütünleşik bakabilen,

xxi. Meraklı, araştırmacı, kendini geliştirmeye açık,

xxii. Yazılım Geliştirme biriminin çevik dönüşüm ihtiyacı, prensipleri, metodolojileri ve yol haritasını belirleyecek ve dönüşüme öncülük edebilecek,

xxiii. Pilot ekiplere kullanıcı hikayesi (user story) üzerinden efor tahmininde destek verecek,

xxiv. Verimliliği ve hızı en üst düzeye çıkarmak için ekibin önemli performans metriklerini tanımlamasına ve izlemesine yardımcı olacak.

d) Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET)

(Tam Zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme ücretinin 3 katına kadar)

Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir.

i. Çok iyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak,

ii. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak,

iii. CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,

iv. Responsive uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

v. .NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli olmak,

vi. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

vii. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak,

viii. Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,

ix. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

x. Oracle veya MSSQL Server veritabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak,

xi. İleri seviyede PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak,

xii. Versiyon Kontrol Sistemlerini ( TFS,GIT,SVN vb. ) kullanmış olmak,

xiii. En az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde çalışmış olmak,

xiv. Düzenli raporlama alışkanlığına sahip olmak ve dokümantasyona önem veren bir tutumda olmak.

Tercihen

xv. Yüksek Lisans derecesine sahip olmak,

xvi. Çözüm odaklı, problem ve çatışma çözme yeteneği olan,

xvii. Takım çalışmasına yatkın, farklı profil ve uzmanlıklarla uyum içerisinde çalışabilen, ele aldığı konuya bütünleşik bakabilen,

xviii. Meraklı, araştırmacı, kendini geliştirmeye açık,

xix. Yazılım Geliştirme biriminin çevik dönüşüm ihtiyacı, prensipleri, metodolojileri ve yol haritasını belirleyecek ve dönüşüme öncülük edebilecek,

II-İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ;

Başvurular, 17/09/2020 – 01/10/2020 tarihleri arasında http://www.istanbulc.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu’nun" doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 01/10/2020 tarihi mesai bitimine kadar İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığı Avcılar/İSTANBUL adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (Anılan tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir).

1) İstenilen Belgeler

a) Başvuru formu ( Fotoğraflı)

b) Özgeçmiş

c) Nüfus Cüzdanı veya TC Kimlik Kartı örneği

d) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),

e) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

f) KPSS sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin KPSS P3 puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir.),

g) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen sınav sonuç belgesi) Yabancı belgesi ibraz etmeyenlerin puanı(0 ) sıfır olarak hesaplanacaktır.

h) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler,

i) Çalışma sürelerini gösteren belgeler. (Genel Şartlar başlığındaki (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.) 

    i. Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,

    j. Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi, 

k) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Genel Şartlar başlığındaki (e) maddesindeki en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, katılım/sınav sertifikası vb.) 

l) Adli sicil kaydının olup olmadığına dair yazılı beyanı.

2) Başvuru Şekli Yeri ve Tarihi:

Başvuru Başlangıç Tarihi : 17/09/2020

Başvuru Bitiş Tarihi : 01/10/2020

Başvuru Yeri : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığı Rektörlük Binası Zemin Kat Avcılar/İSTANBUL

Adaylar başvurularını yukarıda belirtilen adrese şahsen teslim etmeleri veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsi başvurularda istenilen belgelerin aslı ibraz edilmesi halinde kopyaları kurum tarafından onaylanacaktır. 

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30’ununun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının On (10) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.istanbulc.edu.tr sitesinde 05/10/2020 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV- SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

1. Proje Yönetimi

2. Yazılım Mühendisliği

3. Veri tabanı sorgulama, tasarımı ve yönetim sistemleri

4. Programlama Dilleri (Java, SQL, PL/SQL,.NET)

5. Yazılım mimarisi

6. Bilgisayar Ağları

7. Bilgi Güvenliği

8. İşletim Sistemleri

9. Karar Destek Sistemi ile ilgili konular

10. Bilgisayar Donanımı

11. Web Programlama ve teknolojileri

12. Modelleme ve Simülasyon

13. Pozisyonla ilgili diğer konular

İş Tanımı Yazılı ve Uygulamalı Sınav Konuları İş Geliştirme Yöneticisi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13 sırasında belirtilenler Veri Tabanı Yöneticisi 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,13 sırasında belirtilenler Yazılım Geliştirme Uzmanı 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 sırasında belirtilenler.

Yazılı sınav, 08/10/2020 tarihinde saat 10:00 – 12:00 saatleri arası İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü Seminer Salonu Avcılar-İstanbul adresinde yapılacaktır. Uygulamalı sınav tarihi ve mülakat yeri ise yazılı sınav tarihinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde www.istanbulc.edu.tr sitesinde ilan edilecektir.

V- DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav sonucunda her pozsiyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan 100 tam puan üzerinden 50 (Elli)puan ve üzeri alan adaylar uygulamalı sınava çağrılacaktır.

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamaları alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 puan ve üstü alanlar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması, İngilizce dil puanı yüksek olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

VI - SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı sınav sonucunda başarılı olup uygulamalı sınava ve sözlü mülakata girmeye hak kazanan adaylar, yazılı sınav tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde www.istanbulc.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII – ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Paylaş :

0 yorum:

Yorum Gönder

Sağlık Bakanlığı - HES (Hayat Eve Sığar) Kodu üretme
Adalet Bakanlığı - Dava Dosyası Sorgulama
Gelir İdaresi Başkanlığı - Vergi Borcu Sorgulama