Son eklenenler..

18 Eyl 2020

Erdek Belediye Başkanlığı 1 Sözleşmeli Personel Alım İlanı


Başvuru son tarihi 25/09/2020
ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi hükümlerine göre boş bulunan "Mühendis" kadrosuna sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Giriş Sınavı ve Sınav Tarihi:

Sözlü mülakat olarak tek aşamada yapılacak olup, sözlü sınav tarihi: 29/09/2020 saat 10:00 olarak belirlenmiştir.

Sözlü sınavda adayların mesleki genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı göz önünde bulundurulacaktır.

Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve göreve başlatılmayacaktır.

Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal işlemi olacaktır. Bu kişi için hiçbir hak talep edemez ve hakkında 29/09/2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun (TCK) ilgili maddeleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sözlü sınav sonucu belediyemiz internet sitesinde yayınlanacaktır. (Şuan için aktif görünmüyor)

Sınav için başvuru şartları:
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartlar.
  • Üniversitenin ilgili bölümünden mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.
  • Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
Başvuru şekli:

Adayların 18/09/2020 - 25/09/2020 tarihleri arasında saat 16:00'ya kadar Erdek Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta yoluyla yada e-mail ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

Başvuru sırasında istenen belgeler:
  • Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya fotokopisi
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • 2 Adet vesikalık resim
  • Erkek adaylar için askerlik durum gösterir belge
  • Adli sicil kaydı
  • İkamet belgesi
Sözlü Mülakat Sınav Tarihi: 29/09/2020

Saat: 10:00

Yer: Erdek Belediye Meclis Toplantı Salonu

Paylaş :

0 yorum:

Yorum Gönder

Sağlık Bakanlığı - HES (Hayat Eve Sığar) Kodu üretme
Adalet Bakanlığı - Dava Dosyası Sorgulama
Gelir İdaresi Başkanlığı - Vergi Borcu Sorgulama